Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Regulamin czytelni Internetowej


1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do celów edukacyjnych .
2.  Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem .Nie można korzystać z portali zawierających gry komputerowe , prowadzenie prywatnej korespondencji jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z dyżurną bibliotekarką.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie
Jego pracy .W przypadku naruszenia określonych zasad następuje przerwanie sesji użytkownika .
4. Można korzystać jedynie z zainstalowanych programów, zabrania się instalowania innych i wprowadzania zmian w już istniejących  ustawieniach systemowych.
5. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
6. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.
7. Maksymalny czas pracy przy komputerze wynosi 1 godz.
Przy stanowisku komputerowym może znajdować się  jedna osoba, w  uzasadnionych przypadkach więcej.
8. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę . Okrycia wierzchnie i podręczny bagaż należy zostawić w wyznaczonym miejscu. Nie wolno wnosić art. spożywczych.
9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera  należy natychmiast zgłaszać do dyżurującej bibliotekarki.
10. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni , wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
11. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym , wulgarnym , rażących uczucia lub dobre obyczaje .
12. Obowiązuje zakaz pobierania z Internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarek.
13. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad pracownica ma prawo do natychmiastowego przerwania działań użytkownika .
14. Po zapoznaniu się z regulaminem ,  użytkownik podaje  bibliotekarce swoje dane , jak również temat pozyskiwanych informacji . Wpisuje się do księgi ewidencyjnej akceptując tym samym regulamin.
15. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarkę.
Dyrektor  GBP
Agnieszka Giers
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy
ul. Adama Małkowskiego 20A.
07-120 Korytnica
Tel. 25 661 21 40
e-mail: gbpkorytnica@wp.pl
Strony internetowe związane z bibliotekarstwem, literaturą, edukacją i kulturą
Polecane strony:
www.korytnica.pl
www.wegrow-wok.pl
www.liw-zamek.pl
bibliotekamiejska.wegrow.pl
www.bpsiedlce.pl
www.czytamsobie.pl

Licznik odwiedzin: 62280