Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy


działa na podstawie :
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zm./,
2/ ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej                 
    /  Dz. U. z 2001r.,Nr 13, poz.123 ze zm./,
3/ ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz. U. Nr 85 , poz. 539 ze zm./,
4/ statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Korytnicy  / Uchwała Nr XXIX/135/05
Rady Gminy Korytnicy  z dnia 09 września 2005r.
Biblioteka jest samorządową instytucja kultury gminy Korytnica działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej .
Biblioteka wpisana jest do rejestru organizatora i posiada osobowość prawną.
Organizatorem   jest  Wójt Gminy Korytnica.
Terenem działania Biblioteki jest gmina Korytnica.
Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka  Publiczna m.st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
oraz Biblioteka Powiatowa w Węgrowie.


Cele i zadania Biblioteki


Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną dla mieszkańców gminy Korytnica oraz innych zarejestrowanych czytelników .
Służy zaspakajaniu potrzeb informacyjnych , edukacyjnych oraz samokształceniowych czytelników a także upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwoju kultury.


Do podstawowych zadań Biblioteki należy:


- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych , ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów dotyczących własnego regionu.
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu , wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeni  międzybibliotecznych,
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym,
- popularyzacja książki i czytelnictwa,
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
- rozpoznawanie , rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy
ul. Adama Małkowskiego 20A.
07-120 Korytnica
Tel. 25 661 21 40
e-mail: gbpkorytnica@wp.pl
Strony internetowe związane z bibliotekarstwem, literaturą, edukacją i kulturą
Polecane strony:
www.korytnica.pl
www.wegrow-wok.pl
www.liw-zamek.pl
bibliotekamiejska.wegrow.pl
www.bpsiedlce.pl
www.czytamsobie.pl

Licznik odwiedzin: 62261